Komitet Redakcyjny

  • Mirosława Pluta-Olearnik – redaktor naczelny
  • Paweł Hanczar
  • Barbara Mróz-Gorgoń
  • Piotr Szymański

 

Mirosława Pluta – Olearnik, profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie

zarządzania, marketingu usług, marketingu międzynarodowego. Pracownik Instytutu

Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w Katedrze Podstaw

Marketingu. Wykładowca akademicki, kierownik zespołów badawczych, recenzent

prac naukowych. Współpracuje z wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi (członek

rad programowych, recenzent) oraz z praktyką gospodarczą (ekspert, wykładowca).

Autorka licznych publikacji, w tym książek: Marketing usług (PWE,1994), Marketing

usług bankowych (PWE,1999), Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa

informacyjnego (PWE, 2006), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem

(Difin, 2009), Marketing przedsiębiorstw usługowych w

procesie internacjonalizacji (2013).